Nowy Sącz

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu

Komunikatywny sposób przekazywania wiedzy, dobrze zorganizowany warsztat pracy.
Zdobyta przez uczestników wiedza pozwoli lepiej rozpoznawać sytuacje trudne i prowadzić działania profilaktyczne.

Zobacz rekomendację