Olkusz

Szkoła Podstawowa nr 10
w Olkuszu – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc, profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Bogate w treści i umiejętności. […] Prowadzący łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Potrafił zainteresować omawianym tematem.

Zobacz rekomendację