Opoczno

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opocznie – Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenie GKRPA […] Treści uporządkowane, przekazywane w sposób jasny, odnoszące się do problemów, z jakimi spotykają się członkowie komisji […] Prowadzący kompetentny, komunikatywny, reagujący natychmiast na pytania, udzielający kompetentnych odpowiedzi.

Zobacz rekomendację