Osiek

Szkoła Podstawowa w Osieku – szkolenie dotyczące mediów społecznościowych, cyberprzemocy, szkolenie behawioralne

[…] Zdobyta wiedza i przytoczone przykłady pozwoliły wyciągnąć wnioski, które możemy wdrażać w codziennej pracy jako nauczyciel, pedagog, rodzic.

Zobacz rekomendację