Pamięć absolutna

Tematyka: techniki doskonalenia pamięci
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 135 min/ 90 min. / – cykliczne.

Starożytni Grecy do tego stopnia doceniali rolę pamięci w ludzkim życiu, że oddawali jej cześć jako bogini Mnemozynie. Była ona dla nich tym, co stanowiło o ich tożsamości i dawało możliwość lepszego poznania otaczającej ich rzeczywistości. Współcześnie próżno jednakże szukać w szkolnym programie nauczania zajęć dotyczących doskonalenia pamięci, co należy uznać za poważne niedopatrzenie. Jak bowiem przekazywać uczniom wiedzę, jeśli nie daje się im praktycznie żadnych narzędzi pozwalających na szybsze i skuteczniejsze jej przyswajanie?

Celem prowadzonych przez nas warsztatów jest uzupełnienie edukacji uczniów o najważniejsze wiadomości dotyczące istoty, rodzajów i funkcjonowania pamięci. Większą część zajęć poświęcamy na aktywne ćwiczenie użytecznych technik – nazywanych od imienia greckiej bogini mnemotechnikami – ułatwiających zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Uczestnicy warsztatu poznają przy tym, między innymi, sposoby odpowiedniej strukturalizacji materiału do zapamiętania oraz wykorzystywania emocji, wyobraźni i skojarzeń do wspomagania pamięci. Efektem proponowanych warsztatów może być nie tylko polepszenie się pamięci, ale także zwiększenie możliwości intelektualnych i potencjału poznawczego uczniów, co zaowocuje lepszymi ocenami i większą chęcią zdobywania wiedzy w przyszłości.