Paszowice

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Paszowicach – Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

[…] prowadzący szkolenie GKRPA wykazał się obszerną wiedzą z zakresu zjawiska alkoholizmu, a także podstaw prawnych i systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Prezentacja multimedialna była przygotowana w ciekawy i przystępny sposób i niewątpliwie będzie przydatna w dalszej pracy komisji.

Zobacz rekomendację