PEWNOŚĆ SIEBIE JEST DLA WAS

Tematyka: budowanie pewności siebie u rodziców
Forma zajęć: warsztat profilaktyczny
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Pewność siebie ma istotny wpływ na to jakie cele osiągamy, kim jesteśmy, jaką wartość przedstawiają nasze relacje, związki i rodziny. Dzięki warsztatom rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku w kształtowaniu siebie i jakie trudności napotykają w tym czasie. Uzyskają także wiedzę odnośnie tego jakimi postawami mogą wspierać dziecko w tym zakresie i jak monitorować podjęte działania. Nauczą się też jak zwiększyć własną pewność siebie, która przekłada się na skuteczność podejmowanych przez nich działań.