Pleśna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pleśnej – Rekomendowane szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

W […] Pleśnej odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakupem kontrolowanych […] po, którym to stwierdzamy, że wyżej wymieniona firma tj. Centrum Działań Profilaktycznych świadczy usługi wysokiej jakości.

Zobacz rekomendację