Polanica-Zdrój

Urząd Miasta Polanica-Zdrój- Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenie GKRPA przeprowadzono w sposób profesjonalny. Uczestnicy nabyli nowe, przydatne wiadomości niezbędne do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz rekomendację