Program profilaktyczny debata w województwie łódzkim

Zakończyliśmy realizację „Programu Profilaktycznego Debata” w województwie łódzkim. Przeprowadziliśmy 50 zajęć, co daje nam 150 godzin spędzonych na wspieraniu młodzieży w dokonywaniu zdrowych i mądrych wyborów życiowych! Program współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
 
Program „Debata” prof. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Spotkania w ramach programu przewidziane są dla pojedynczych klas (około 30 osób). Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Zmiana przekonań normatywnych – stanowi podstawę całego programu. Zabieg ten polega na zdiagnozowaniu przekonań normatywnych prezentowanych przez klasę i próba ich modyfikacji. Celem jest odsłanianie rzeczywistej częstości zachowań destrukcyjnych występujących w grupie i towarzyszących im przekonań uczestników programu (np. nie ma zabawy bez alkoholu, podobnie wesela).

Zgodnie z założeniami programu, efektem zastosowanych strategii powinno być:

• zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież,

• ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,

• zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz

• integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.