Propozycje szkoleń z rodzicami uczniów

Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci.
Winston Churchill

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że rodzice są najczęściej pierwszą i najważniejszą instancją, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. To właśnie w domu rodzinnym młody człowiek przyswaja sobie wartości, normy i wzory zachowania, które towarzyszyć mu będą w jego dorosłym życiu. Nie zawsze jednak przekaz rodzicielski jest tak skuteczny, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niekoniecznie przy tym musi być to wynikiem złej woli czy też stosowania niewłaściwych metod wychowawczych. Nierzadko bowiem, pomimo jak najlepszych chęci, rodzicom trudno jest znaleźć wspólny język ze swoimi latoroślami. A bywa i tak, że po prostu brakuje im wiedzy na temat specyficznych problemów, z jakimi zmagają się dzieci w wieku szkolnym.

Świadomi tych uwarunkowań proponujemy Państwu opracowany przez naszych trenerów program spotkań profilaktycznych z rodzicami uczniów. Program ten uwzględnia rozliczne zagrożenia, na które narażeni są uczniowie nie tylko w szkole, lecz również poza jej obrębem – z używkami, zagrożeniami behawioralnymi, agresją i cyberprzemocą na czele. W trakcie spotkań z doświadczonymi psychologami (które można zorganizować, na przykład, w czasie wywiadówek) będzie również mowa o skutecznych sposobach budowania pozytywnych relacji z dorastającymi dziećmi, rozpoznawaniu czyhających na nie zagrożeń oraz szukaniu właściwej pomocy w trudnych sytuacjach.