PRZEMOC ODBIERZE CI MOC

Tematyka: agresja i przemoc
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 2 godzin lekcyjnych

Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskują wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości. Następnie prowadzący – za pomocą obrazowych metafor i ćwiczeń – pokazuje grupie, jak te uczucia przekształcają się w akty agresji czy przemocy. Służy to wypracowaniu modelu, w ramach którego prezentowane są konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak negocjacje czy arbitraż koleżeński. Na zajęciach omawiane są różne rodzaje przemocy: fizyczna, werbalna, ekonomiczna i seksualna. Zapoznajemy też uczniów nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych. A przede wszystkim uczymy młodych ludzi praktycznych metod radzenia sobie ze złością, frustracją i nazywania własnych emocji. Dysponujemy bowiem twardymi dowodami na to, że właśnie takie działania mogą w przyszłości dać pożądane efekty.