Przemoc odbierze ci moc – warsztaty profilaktyczne

Tematyka: agresja i przemoc
Forma zajęć: warsztat / prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min. / 45 min.

Uczestnicy w trakcie warsztatów profilaktycznych zyskują wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości. Następnie prowadzący – za pomocą obrazowych metafor i ćwiczeń – pokazuje grupie, jak te uczucia przekształcają się w akty agresji czy przemocy. Służy to wypracowaniu modelu, w ramach którego prezentowane są konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak negocjacje czy arbitraż koleżeński.

Na zajęciach omawiane są różne rodzaje przemocy – fizyczna, werbalna, ekonomiczna czy seksualnej. Zapoznajemy też uczniów nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych. A przede wszystkim uczymy młodych ludzi praktycznych metod radzenia sobie ze złością, nazywania własnych emocji oraz radzenia sobie z frustracją. Dysponujemy bowiem twardymi dowodami na to, że tylko takie działania mogą w przyszłości dać pożądane efekty.