Przyjazna zabawa to dobra sprawa

Tematyka: agresja i przemoc
Forma zajęć: warsztat / prelekcja
Czas trwania: 90 min / 45 min

Warsztat profilaktyczny ma na celu uświadomienie dzieciom, czym jest agresja, co ją wywołuje, a także do jakich konsekwencji może nas ona doprowadzić. Prowadzone przez doświadczonych psychologów zajęcia pomagają kształtować prawidłowy system wartości oraz uczą pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia. Pokazują również, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz niebezpiecznych, a także w jaki sposób unikać niepotrzebnych konfliktów. Po spotkaniu dzieci lepiej umieją nazywać i kontrolować swoje emocje. Trafniej też potrafią rozróżniać zachowania dobre od złych i wiedzą, jak zareagować, kiedy są świadkami przemocy.