Radłów

Szkoła Podstawowa w Niwce – warsztaty profilaktyczne uzależnienia, profilaktyka uzależnień

Prowadzący warsztaty profilaktyczne [..] wprowadził serdeczną i ciepłą atmosferę, czym zjednał sobie dzieci. […] Uczniowie chętnie podjęli temat, byli aktywni, osoba prowadząca była cały czas skupiona i skoncentrowana na uczniach.[…] Każde dziecko mogło się wypowiedzieć i każde pochwaliło zajęcia.

Zobacz rekomendację