Radłów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich – warsztaty proflaktyczne

Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, dzieci aktywnie uczestniczyły w grach, zabawach, w których dowiedziały się o zgubnym wpływie stosowania takich używek, jak papierosy bądź alkohol. Warsztaty papierosy, alkohol.

Zobacz rekomendację