Resko

Zespół Szkół w Resku- warsztaty profilaktyczne dopalacze

Trenerka zainteresowała grupę tematyką. Uczniowie pracowali chętnie, wyrazili pozytywną opinię o prowadzącej i sposobie realizacji tematu. Dobre przygotowanie prowadzącej do zajęć, bogata wiedza na temat środków uzależniających.

Zobacz rekomendację