Rojewo

Publiczne Gimnazjum w Rojewie

Warsztaty profilaktyczne w opinii uczestniczących w nich uczniów były ciekawe. Gimnazjaliści byli zaangażowani w zajęcia. Przedstawione treści były dla nich interesujące.

Zobacz rekomendację