Ruja

Gimnazjum w Rui

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w sposób profesjonalny z wykorzystaniem metod aktywizujących […]. Scenariusz zajęć przemyślany z dynamiczną formą przekazu został pozytywnie oceniony przez uczniów szkoły.

Zobacz rekomendację