Rzgów

Szkoła Podstawowa
w Grabienicach – warsztaty profilaktyczne

Szkolenie okazało się bardzo interesujące, prowadzone w ciekawy sposób, który pobudzał uczniów do myślenia i twórczej aktywności. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci pobudzały wyobraźnię dzieci i pozwalały wysuwać właściwe wnioski.

Zobacz rekomendację