Sadlinki

Szkoła Podstawowa
w Nebrowie Wielkim- warsztaty profilaktyczny

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez trenera spełniły oczekiwania szkoły. […] Prowadzone zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie.

Zobacz rekomendację