Siedlec

Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy – warsztaty profilaktyczne

Warsztaty behawioralne przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący nawiązał dobry kontakt z młodzieżą, która chętnie uczestniczyła w zajęciach. Uczniowie wykazali się aktywnością, byli otwarci na propozycje zabaw ze strony terapeuty, nie mieli skrępowania. Wszyscy uczestnicy ze spotkania wyszli zadowoleni.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację