Silna mała mróweczka

Tematyka: samoocena
Forma zajęć: warsztat dla przedszkoli i młodszych dzieci szkół podstawowych
Czas trwania: 45 min.

Zaburzona samoocena u dzieci wiąże się z wieloma negatywnymi i dalekosiężnymi konsekwencjami. Brak wiary we własne możliwości skutkuje, między innym, gorszym funkcjonowaniem poznawczym, przygnębieniem i nieumiejętnością przyjmowania krytyki czy godzenia się z niepowodzeniami. Maluchy mogą się częściej denerwować, oszukiwać w trakcie gier z rówieśnikami, domagać się ciągłej uwagi ze strony dorosłych bądź też dokuczać innym. Warsztat ma na celu budowanie optymistycznej postawy, która prowadzi do zwiększonej pewności siebie, przeświadczenia o skuteczności własnych działań, wytrwałości, a także tolerancji i szacunku dla innych.