Skoczów

Zespół Szkół nr 1
w Skoczowie

Urozmaicona forma warsztatów spowodowała duże zaangażowanie i aktywność uczniów podczas zajęć. Sami uczniowie wyrazili bardzo pozytywne opinie o warsztatach. Chętnie skorzystamy z oferty Państwa szkoleń w przyszłości.

Zobacz rekomendację