Skuteczny nauczyciel – szkolenie dla nauczycieli

Tematyka: Podwyższenie jakości i skuteczności relacji nauczyciel- rodzic, nauczyciel – uczeń/ profilaktyka uzależnień
Forma zajęć: Szkolenie dla nauczycieli
Czas trwania: 3 godziny Szkoleniowe / 5 godzin szkoleniowych

Szkolenie dla kadry pedagogicznej przygotowaliśmy tak aby poruszyć tematy, które najbardziej nurtują nauczycieli. Naszym celem jest utrzymanie Państwa usług edukacyjnych na najwyższym poziomie. Poprzez nasze szkolenie podnosimy jakość relacji nauczyciel rodzic, nauczyciel – uczeń. Na szkoleniu poruszane są tematy takie jak techniki asertywnych rozmów z rodzicami i z uczniami, reagowanie na krytykę , wyjaśnienie konfliktów szkolnych ( przyczyny, przebieg ,konsekwencje), praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi(ADHD), indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów, praktyczne wskazówki dotyczące spotkania z rodzicami.