Słaboszów

Szkoła Podstawowa
w Dziaduszycach – profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne przygotowane fachowo i profesjonalnie. Merytorycznie poprawne. Wzbudzały zainteresowanie uczniów. Plastyczna i emocjonalna forma zajęć […]

Zobacz rekomendację