Słopnice

Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Słopnicach – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc

Warsztaty profilaktyczne prowadzone były w sposób bardzo ciekawy. Odbywały się w miłej i wesołej atmosferze. […] Duży akcent położony został na korzyści płynące z wyboru pewnych pozytywnych postaw, jak radzić sobie z emocjami.

Zobacz rekomendację