SŁUCHAJ SOBĄ

Tematyka: aktywne słuchanie, empatia
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Program ma na celu zmieniać jakość rozmów i spotkań, a co za tym idzie: relacji, nauki i współpracy. Tworzy atmosferę zrozumienia, bez którego trudno jest dojrzewać i pokonywać razem trudności, nie uciekając w używki, agresję czy wycofanie. Uczniowie nauczą się zasad aktywnego i empatycznego słuchania. Umiejętności, które nabędą obejmą m.in. sztukę zadawania otwartych i pogłębiających pytań, skoncentrowania na rozmówcy oraz pełniejszego zrozumienia wypowiedzi. Uczestnicy przećwiczą komunikat “ja”, czyli jak mówić, żeby dać się zrozumieć. Ponadto poznają rodzaje i rolę pytań w rozmowie, w szczególności pytań otwartych. Będą także pracować nad postawą otwartego słuchacza, podążającego za rozmówcą. Pakiet rozszerzony obejmuje dodatkowo temat blokad komunikacyjnych, oraz techniki aktywnego słuchania.