Starachowice

Gimnazjum nr 1
W Starachowicach- warsztaty profilaktyczne dopalacze

Prelekcja prowadzona przez trenera została przeprowadzona w sposób profesjonalny.Uczniowie słuchali z ciekawością, zainteresowaniem. […] Bardzo dobrym elementem prelekcji było zadawanie pytań przez trenera i interesujące odpowiedzi uczniów.Dzięki zajęciom młodzież dowiedziała się bardzo ciekawych rzeczy na temat uzależnień.

Zobacz rekomendację