DR STEFAN FLOREK

dr Stefan Florek

Dr Stefan Florek ukończył na UJ jednolite studia magisterskie na kierunku filozofia oraz z wyróżnieniem na kierunku psychologia. Po studiach doktoranckich w roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (UJ). Przez wiele lat pracował na Wydziale Filozoficznym UJ; najpierw w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych, a następnie w Zakładzie Kognitywistyki. Wraz z innymi pracownikami tego zakładu brał udział w tworzeniu w UJ studiów kognitywistycznych pierwszego i drugiego stopnia. Od roku 2015 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Sądowej i Kryminologii, Instytutu Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorem monografii „Wartościujący umysł” (Florek, 2007), współredaktorem (wraz Michałem Grygielskim) monografii “Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania” (2013) oraz współautorem monografii „Radykalizacja. Konteksty psychologiczne” (Florek, Gulla, Piotrowski, 2019) i “Agresja w pracy” (Florek, Siemiginowska, 2020). W swoim dorobku naukowym, jako autor i współautor, ma w sumie ponad 50 publikacji polsko- i anglojęzycznych: głównie kognitywistycznych i psychologicznych. Jest autorem i współautorem licznych referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych; w tym na kongresach Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Aktualnie zajmuje się m.in. poznawczo-ewolucyjnym podejściem do problematyki agresji i resocjalizacji oraz możliwościami wykorzystania sztuki wizualnej w praktyce penitencjarnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego od początku jego istnienia. W roku 2016 został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.