Sucha Beskidzka

Szkoła w Suchej Beskidzkiej, realizacja programu rekomendowanego Szkolna Interwencja Profilaktyczna.

[…] Prowadzący przekazał najistotniejsze zagadnienia dotyczące tematu szkolenia w sposób rzetelny, dynamiczny i ciekawy[…] Zastosowane metody pracy umożliwiały ćwiczenie praktycznych umiejętności ułatwiających podejmowanie działań interwencyjnych w szkole.

Zobacz rekomendację