Świątniki Górne

Urząd Miasta i Gminy
Świątniki Górne – Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Prowadzący szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych jest osobą profesjonalną w tematyce dotyczącej szkolenia.Wykład prowadził interesująco, z bardzo dobrą prezentacją multimedialną. Uczestnikom szkolenia przekazał wszystkie niezbędne informacje na temat przestrzegania zasad przy sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz komplet materiałów tematycznych.

Zobacz rekomendację