Świątniki Górne

Szkoła Podstawowa
w Rzeszotarach – profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone były w sposób ciekawy i bardzo sprawny. Podczas zajęć uczniowie byli bardzo aktywni i zaciekawieni.

Zobacz rekomendację