Szczekociny

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Szczekocinach – warsztaty profilaktyczne uzależnienia, agresja i przemoc.

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, widać był profesjonalizm prowadzącego […] Dzieci były bardzo zadowolone i z przyjemnością opowiadały kolegom i nauczycielom o tych zajęciach.

Zobacz rekomendację