Szczekociny

Gimnazjum w Szczekocinach- profilaktyka uzależnień, warsztaty beahawioralne, programy KCPU

Prowadzący warsztaty profilaktyczne wykazał się ogromną wiedzą merytoryczną z zakresu omawianych tematów. Pan Dawid ma bardzo dobry, otwarty kontakt z młodzieżą […]

Zobacz rekomendację