Szkolenie indywidualne sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie indywidualne sprzedawców napojów alkoholowych bezpośrednio w punktach sprzedaży alkoholu

Zaletą takiej formy szkolenia jest przede wszystkim czas, który oszczędzają przedsiębiorcy. Szkolenie handlowców odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy sprzedawcy. Jest doskonałą alternatywą, kiedy ciężko jest zaprosić sprzedawców z całej gminy/miasta w jedno miejsce w tym samym czasie. Dla ludzi zabieganych jest to forma idealna, ze względu na konkretne informacje przekazane w krótkim czasie (ok. 15 minut).

Program szkolenia:

  1. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
  2. Szkody wynikające ze spożywanie alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
  3. Rozpoznawanie osób i sytuacji, w których nie powinno się sprzedawać alkoholu.
  4. Skuteczne sposoby odmawiania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i nieletnim.
  5. Sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim – konsekwencje.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych przeprowadzamy bezpośrednio w miejscach sprzedaży alkoholu/tytoniu wg harmonogramu przesłanego przez Zamawiającego. Sprzedawcy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Czas trwania: około 15-30 minut w każdym punkcie. Cena szkolenia uzależniona jest od ilości punktów sprzedaży, oraz indywidualnych ustaleń. Najskuteczniejszą formą szkoleń są szkolenia połączone z audytami tajemniczego klienta.