Szlichtyngowa

Szkoła Podstawowa
w Jędrzychowicach – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc

[…] Warsztaty profilaktyczne były przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziły zainteresowanie uczestników. Dzieci chętnie pytały prowadzącego, a ten równie chętnie udzielał odpowiedzi na dany temat.

Zobacz rekomendację