Tarnów

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Zespół Szkół Muzycznych
w Tarnowie – program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolenie dla nauczycieli profilaktyka uzależnień. Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny. Szkolenie dostarczyło szerokiej wiedzy na temat uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do zajęć, posiada szeroką wiedzę. Nawiązał bardzo dobry kontakt z nauczycielami, którzy byli żywo zainteresowani tematem. Aktywizował grupę wchodząc w dialog.

Zobacz rekomendację