Tarnów

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

W trakcie szkolenia całościowo omówiono problem postępowania w sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej w szkole. Przystępnie i rzeczowo omówione zostały cele i elementy interwencji. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej otrzymali ciekawe materiały dotyczące problemu, uczestniczyli krótkiej dyskusji, okazując zainteresowanie tematem […]

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację