Tarnów

I Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie- Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Zajęcia prowadzone były w sposób kompetentny, prowadzący był dobrze przygotowany merytorycznie. Warsztaty przebiegały w sposób dynamiczny i atrakcyjny. Udział w zajęciach uważam za wartościowy i przydatny w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację