Tarnów

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

III Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolenie nauczycieli pogłębiło wiedzę i umiejętności na temat profilaktyki uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze zrealizował zaplanowane cele. Znakomicie motywował uczestników szkolenia do pracy, właściwie reagował na potrzeby szkolenia.
Szkolenie prowadzone profesjonalnie, odpowiadało potrzebom grupy.

Zobacz rekomendację