Tarnów

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Tarnowie- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Zrealizowane w naszej szkole szkolenie dostarczyło gronu pedagogicznemu praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej realizacji programu na gruncie szkolnym.[…] Usystematyzowana została wiedza na temat faz używania substancji odurzających przez młodzież. Najistotniejszym elementem szkolenia (praktycznym) było zapoznanie się z sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o używaniu środków odurzających oraz skuteczne przeciwdziałanie.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację