Terespol

Zespół Szkół
w Małaszewiczach

Warsztaty behawioralne. Zajęcia profilaktyczne […] zostały ocenione przez młodzież zarówno gimnazjalną jak i ponadgimnazjalną jako bardzo ciekawe, inspirujące. Uczniowie z zaangażowaniem i uwagą uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Wiedza przekazywana była w sposób klarowny i usystematyzowany.

Zobacz rekomendację