Terespol – Program rekomendowany PARPA

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach- Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Szkolenie nauczycieli. Profesjonalizm prowadzącego i znajomość omawianych zagadnień dostarczyły gronu pedagogicznemu szerokiej wiedzy nt. środków psychoaktywnych i substancji uzależniających. Uzyskane informacje są bardzo ważne w pracy każdego nauczyciela i przydatne podczas działań profilaktycznych. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone.

Zobacz rekomendację