TOLERANCJA I SZACUNEK TO MÓJ WIZERUNEK

Tematyka: tolerancja i komunikacja
Forma zajęć: warsztat 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Świat, który nas otacza, zwłaszcza w obrazie medialnym, wydaje się coraz bardziej skonfliktowany i wrogi. Tymczasem uczniowie potrzebują modeli i wzorców innych zachowań. Takich, w których różnice przyczyniają się do twórczego rozwoju i dzielenia się, a nie do konfliktów. Fundamentem do tego są postawy szacunku i tolerancji. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się czym jest szacunek i co jest potrzebne, aby stosować go w codziennym życiu, a także jak szanować siebie i innych. Warsztaty skupiają się na niwelowaniu zachowań agresywnych poprzez rozwijanie zachowań agresywnych oraz nauki akceptowania błędów. Uczestnicy nauczą się także prowadzić dialog, gdy posiadają odmienny punkt widzenia od rozmówcy.