TOMEK I CZARNY KRUK

Tematyka: agresja i przemoc
Forma zajęć: miniwarsztat
Czas trwania: 60 min / 45 min

Agresja wśród najmłodszych jest zjawiskiem występującym z różnym natężeniem i pod różnymi postaciami, jednakże niemal z pewnością każde dziecko prędzej czy później się z nią zetknie. Przybiera ona charakter zarówno werbalny (kłótnie, krzyki, przekleństwa, wyśmiewanie), jak i czynny (popychanie, szczypanie, bicie, niszczenie przedmiotów). Celem proponowanego warsztatu jest przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich kontroli negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie.