Trening Redukcji Stresu

Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, wymaganiom, ograniczeniom i nie zawsze potrafimy im sprostać. Ceną, jaką za to płacimy jest naruszenie zarówno naszego dobrostanu fizycznego, jaki psychicznego. Przemęczenie, pospiech, hałas, współzawodnictwo to czynniki najczęściej powodujące stres w dzisiejszym życiu. Młodzież i dzieci są szczególnie narażone na destrukcyjne  działanie stresu. Istotną rolę w kreowaniu odporności młodego człowieka wobec  sytuacji stresujących odgrywa rodzina i szkoła. Rodzina odgrywa znaczącą rolę dla kwestii normalnego rozwoju młodego człowieka. Atmosfera  domu rodzinnego decydująco wpływa na budowanie naturalnej odporności młodego  człowieka na stres. Również ważną funkcję w procesie kreowania odporności młodych osób wobec sytuacji stresujących pełni szkoła. Sukcesywne podejmowanie działań w sytuacjach trudnych w szkole niweluje atmosferę stresu wśród uczniów.

Rekomendowany program CDP Trening Redukcji Stresu zakłada realizację warsztatów profilaktycznych w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, wśród młodzieży szkolnej przy jednoczesnym promowaniu zdrowego stylu życia bez substancji psychoaktywnych. Celem realizacji jest ukształtowanie odpowiednich postaw wśród młodzieży, poprzez łączną ich realizację w formie 3-godzinnego treningu umiejętności interpersonalnych w pojedynczych zespołach klasowych przy aktywnym udziale wychowawców klas. Zajęcia bardzo aktualne w obecnych trudnych czasach. Dostosowujemy scenariusz do obecnie panującej sytuacji. Do zajęć można włączyć dzieci, które niedawno doświadczyły trudnych sytuacji związanych z wojną.