Trzemeszno

Zespół Szkół w Trzemżalu – warsztaty cyberprzemoc i agresja

Wszyscy uczniowie biorący udział w warsztatach profilaktycznych wyrazili swoje zadowolenie z udziału w nich. Atrakcyjna była dla nich forma ćwiczeń […] Uczniowie podkreślili fakt, iż takie zajęcia powinny odbywać się częściej – chętnie wzięliby w nich udział po raz kolejny.

Zobacz rekomendację