Tychowo

Zespół Szkół w Dobrowie – warsztaty profilaktyczne behawioralne bezpieczeństwo w sieci, profilaktyka uzależnień

Warsztaty profilaktyczne prowadzone atrakcyjnymi metodami aktywnymi mobilizowały uczniów do pracy […]. Prowadzący panuje nad grupą, jest otwarty, spokojny, rzeczowy. Profesjonalne podejście do młodzieży, właściwe przygotowanie merytoryczne […].

Zobacz rekomendację