W poszukiwaniu straconego czasu

Tematyka: zarządzanie czasem / profilaktyka uzależnień
Forma zajęć: szkolenie
Czas trwania: 3 godziny lekcyjne

Szkolenia dotyczące zarządzania własnym czasem (czy też – jak to się nieraz modnie określa – zarządzania sobą w czasie) cieszą się ostatnio coraz większą popularnością. Czas jest bowiem tą rzeczą, której najczęściej nam brakuje. No, może oprócz pieniędzy. Ale przecież czas to podobno też pieniądz…

Często jednak problemem okazuje się być nie tyle obiektywny brak czasu, co raczej nieumiejętne nim gospodarowanie. Wówczas dobrze poprowadzone warsztaty, podczas których uczestnicy przyswajają sobie repertuar najskuteczniejszych strategii dysponowania czasem, okazują się być nieocenione. Szczególnie jeśli długofalowe efekty takich zajęć dotyczyć będą nie tylko samych nauczycieli, lecz również ich domowników, kolegów z pracy czy wychowanków.

Proponowane Państwu warsztaty  dla nauczycieli zostały w całości przygotowane i będą prowadzone przez trenerów posiadających praktyczne doświadczenie w gospodarowaniu czasem własnym oraz innych osób, zdobywane w zarządzanych przez siebie firmach. Gwarantujemy, że omówienie podczas zajęć psychologicznych aspektów doświadczania czasu oraz przyswojenie różnorodnych technik timingu pomogą ich uczestnikom w przyszłości bardziej realistycznie planować swoje działania oraz skuteczniej te plany realizować.